Neupangkeun…..

Simkuring sanes jalmi anu sampurna, anu linuhung ku ilmu jeumbar ku pangabisa; Tapi jalmi biasa-biasa anu  ngagaduhan kakirangan oge teu dileuleungit ngagaduhan oge  kaleuwihan sanaos sakeudik……. 🙂

Pami wasta mah asep rohiman.  Urang Bandung tulen….lalakon kahirupan simkuring pami keudah dicutat mah panjang teuing oge dramatis…heheh….5 thoughts on “Neupangkeun…..

  1. menarik kang blog na tur sae pisan mangfaat na
    abdi tertarik pisan ninggal perkawis pelatihan janten pengrajin atau teknik olah batu mulia/batu akik. dupi tiasa di info kumaha carana pami hoyong giringan sareng sarat na naon wae. hatur nuhun sateu acan na

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s